Hakkımızda Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Raporlar, Mali Tablolar Genel Kurul

5274 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 ve 3. maddeleri gereğince Bankamız Anasözleşmesinin ""Sermaye ve Hisse Senetleri"" başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılmış ve söz konusu değişiklik 7470 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 31.12.2009 tarihinde ilan edilmiştir. Anasözleşmemiz güncellenerek internet sitemizde yayımlanmıştır.

   Duyurular   |  10 Yıl Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplara Ait Liste   |  Asya Katılım Bankası A.Ş. Duyurusu İletişim  |   Bilgi Toplumu Hizmetleri