Hakkımızda Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Raporlar, Mali Tablolar Genel Kurul

Değerli müşterimiz,

Bilindiği üzere Bankalar 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan ve 26751 sayılı resmi gazetede yayınlanan ""Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"" ve ilgili mevzuat uyarınca müşterilerinden T.C. Nüfus Cüzdanı ve T.C. Kimlik Numarası, adres ve imza örneği, varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi gibi bilgi ve belgeleri talep etmekle yükümlüdür.

Bu bağlamda adres teyidinde geçerli olabilecek bir belge örneği bulunmayan müşterilerimizin Bankamızdan işlem yapabilmeleri için en kısa zamanda şubemize gelerek adres teyit belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Buna göre, 01.04.2008 tarihinden önce açılmış hesapların adres teyid işlemlerinin 01.06.2009 tarihine kadar; 01.04.2008 - 30.06.2008 tarihleri arasında açılmış hesaplar için adres teyid işlemlerinin ise 31.12.2008 tarihine kadar Kanuna uygun hale getirilmesi şart koşulmuştur. 30.06.2008 tarihinden sonra açılan hesaplar ile ilgili adres teyid işlemlerinin ise, hesap açılış tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir.

Bu yasal zorunluluk kapsamında; 01.04.2008 tarihinden önce hesap açtırmış iseniz en geç 1 Haziran 2009 tarihine kadar, 01.04.2008 - 30.06.2008 tarihleri arasında hesap açtırmış iseniz 31.12.2008 tarihine kadar beyan ettiğiniz adres bilginizin teyidi amacıyla aşağıda sayılan belgelerden birinin aslı ya da fotokopisinin elden veya bir başkası vasıtasıyla ya da faks veya e-mail (elektronik posta) yoluyla şubemize iletilmesi, ayrıca kimlik tespitine ilişkin var ise diğer eksik bilgilerinizin de tamamlanması gerekmektedir.

Adres Teyit Belgeleri

• İkametgah veya yerleşim yeri belgesi (son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir),

• İbraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait, adınıza düzenlenmiş telefon, elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin fatura,

• Herhangi bir Kamu Kurumu tarafından düzenlenmiş adres bilgilerinizi içeren belge

• Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca uygun görülen diğer belge ve yöntemler:

• Üçüncü şahıs adına son üç aylık döneme ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura (fatura sahibi ile aranızdaki bağı gösterir belgenin (evlilik cüzdanı gibi) ibraz edilmesi gerekmektedir),

• Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,

• Yurtlarda kalan reşit yaştakiler için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir yazı,

• Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen adres belirten belge,

• Bankalar için, kişinin beyan ettiği adreste görüldüğüne dair kredi kartı teslim tutanağı,

• Yükümlülerin müşterilerine yönelik yapmış oldukları gönderilerin beyan edilen adreste ve bizzat müşteri tarafından teslim alındığına ilişkin tutanak.

 

Detaylı bilgi için: http://www.masak.gov.tr/

    Duyurular   |  10 Yıl Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplara Ait Liste   |  Asya Katılım Bankası A.Ş. Duyurusu İletişim  |   Bilgi Toplumu Hizmetleri