Hakkımızda Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Raporlar, Mali Tablolar Genel Kurul

 
BANKACILIK HİZMET KOMİSYONLARI VE ÜCRETLERİ
 
Ücret
I-Para Aktarma İşlemleri (*) Yıllık Faiz Oranı (%) Masraf Oranı Minimum Maksimum
a) Havale (**)
b) EFT %0,2 20 TL 200 TL
c) Swift 30 TL
Yurtdışı Gelen Havale (1) % 0,4 25 USD 200 USD
Yurtdışı Giden Havale (2) % 0,4 25 USD

250 USD

 
II-Bireysel Krediler (***)
a) Konut Kredileri 35 - - -
İpotek Fek Masrafı 350 TL
b) Taşıt Kredileri 35 - - -
Araç Rehni Kaldırım Masrafı 150 TL
c) İhtiyaç Kredileri 35 - - -
 
III-Kredi Kartları ve Banka Kartları (****) - - -
 
IV-Mevduat Hesapları (*)
a) Vadesiz Hesaplar Yıllık İşlem Ücreti 150 TL
 
V-ATM Kullanımı (****) - - -
 
VI-Kiralık Kasa Ücretleri (*)
a) Kiralık Kasalar 50 TL
 
VII-Menkul Kıymet İşlemleri (****) - - -
 
VIII-Çekler ve Senetler (*)
a) Senet Tahsili % 0,5 35 TL
b) Takas Çek Tahsili 20 TL
 
IX-Teminat Mektupları (TL ve YP) 200 TL (BMV hariç) % 4 (Komisyon)
 a) Referans mektupları   100 TL (BMV hariç)  % 2 (Komisyon) 
 

(*) Belirtilen tutar ve oranlara %5 BMV dahildir.

(**) Bankamız tek şubeli olduğundan havale işlemi yapılmamaktadır.
(***)Bankamızca bireysel kredi kullandırılmamakta olup, belirtilen faiz oranları Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında izlenen bireysel kredilerin temerrüt faizinin hesaplanmasında esas alınmaktadır. Tamamen Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında izlenen bireysel krediler için uygulanmakta olan faiz oranına %5 BMV, ipotek fek masrafı ve araç rehni kaldırma masrafı dahil edilmemiş olup, Bankamızca kredi kullandırımı yapılmadığından, dolayısıyla bu hesaplar için de vade söz konusu olmadığından yıllık maliyet hesabı yapılamamaktadır. İpotek fek ve araç rehin kaldırma işlemleri bankamıza devredilen bankaların geçmişte kullandırdığı kredilerle ilgilidir.
(****)Bankamızda uygulaması bulunmamaktadır.

(1) Diğer para birimi işlemlerde 200 USD karşılığı alınacaktır.
(2) Diğer para birimi işlemlerde 250 USD karşılığı alınacaktır.   Duyurular   |  10 Yıl Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplara Ait Liste   |  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR BİLGİLENDİRME   |  Asya Katılım Bankası A.Ş. Duyurusu İletişim  |   Bilgi Toplumu Hizmetleri