Hakkımızda Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Raporlar, Mali Tablolar Genel Kurul

IBAN NEDİR ?

Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin hızı ile kalitesini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla International Bank Account Number-IBAN adı verilen uluslararası banka hesap numarası standardı geliştirilmiştir. IBAN kullanımı bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde zorunlu olup, diğer Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda da kullanılmaktadır. IBAN´ın amacı Avrupa ülkelerindeki banka ve diğer finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilen para transferlerindeki hataları ve bundan doğan gecikmeleri engellemektir. IBAN sayesinde transfer edilen para daha hızlı ve hatasız bir biçimde göndericinin hesabından alıcının hesabına geçmekte; böylece, işlemlerde oluşan hatalardan kaynaklanan bekleme süreleri ve ek maliyetler ortadan kalkmaktadır.

IBAN’IN OLUŞTURULMASI

IBAN, Dünyadaki tüm banka hesapları içinde yalnızca bir hesabı işaret eden; rakam ve harflerden oluşur. Her hesabın bir IBAN’ı vardır ve bir IBAN, yalnızca bir hesabı işaret eder.

Bir IBAN, en fazla 34 basamaktan oluşur. IBAN’ın ilk dört hanesi, iki haneli ülke kodu ve iki haneli kontrol rakamıdır. Kontrol rakamı, IBAN’ın doğru ve geçerli olup olmadığını gösterir. IBAN’ın bundan sonraki kısmı, ulusal banka hesap numarasını içerir. Bu bölüm, IBAN’ın toplam uzunluğu 34 haneyi aşmayacak şekilde her ülke tarafından serbestçe belirlenebilir.

IBAN STANDARDININ HESAP SAHİPLERİNE GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR

Günümüzde her ülkenin ve bankanın hesap numaralarının biçimi ve uzunluğu farklıdır. Bir başka ülkeye veya bankaya para transferi yapacak olan müşteriler, hesap numaralarında belirli bir standart olmadığından, para transferi yapacakları kişiden aldıkları karşı hesap numarasının doğruluğundan emin olamamaktadırlar.

Bir mal veya hizmet alımı söz konusu ise birçok farklı satıcı tarafından gelen faturaların üzerinde değişik yapıda hesap numaraları yer almakta; bu da para gönderecek ithalatçı firmaların/kişilerin hata yapmalarına neden olmaktadır. Sonuç olarak yanlış hesap numaraları ile yapılan para transferleri gerçekleşmemekte; karşı hesap numarasının hatalı olduğu, para karşı bankaya ulaştığında ortaya çıkmaktadır. Hatalı işlemin düzeltilmesi için birçok operasyon yapılmakta, işlemlerin süresi uzamakta ve maliyeti yükselmektedir.

IBAN uygulamasına geçen ülkelerde banka hesap numaralarının her biri için hesap sahiplerine bir IBAN verilir. Her ülke için belirli bir biçimi ve standardı bulunan IBAN´ın içinde özel bir şifreleme algoritması ile elde edilen iki basamaklı ""kontrol rakamı"" bulunmaktadır. Bir başka ülkeye ya da bankaya para transfer etmek isteyen bir müşteri, elindeki IBAN´ı gönderici bankaya verdiğinde, para, alıcı bankaya gitmeden önce alıcı hesabın IBAN´ı gönderici bankada kontrol edilir. IBAN yanlış ise para karşı bankaya gönderilmez ve yanlış işlem engellenmiş olur.

IBAN’ın GÖSTERİLMESİ

IBAN numarası, elektronik ortamda yer alacak ise tüm harf ve rakamlar yan yana boşluk veya tire, virgül gibi herhangi bir işaret olmaksızın yazılmalıdır. Bu gösterim şekline “elektronik gösterim” adı verilmektedir.

IBAN numarası kağıt üzerine yazılacak veya basılacak ise gösterimine ise harf ve rakamlar soldan dörtlü basamaklara ayrılarak yazılmalıdır. IBAN numaranın dörderli gruplar halinde yazılmasından sonra son kısımda rakam artıyorsa bunlar da ayrıca yan yana yazılır. Bu yazım şeklinde “yazım gösterimi” adı verilmektedir.

BANKAMIZ UYGULAMASI

Bankamızda IBAN, EFT ve SWIFT işlemlerinde kullanılmaktadır. Hesaba EFT işleminde banka, şube ve hesap numarası ile gönderimin yanı sıra, sadece alıcı hesap numarası alanına ""IBAN NO"" girişi ile de EFT gönderilebilmektedir. SWIFT işleminde ise ülke ve banka bilgileri ile gönderimin yanı sıra, sadece alıcı hesap numarası alanına ""IBAN NO"" girişi ile de SWIFT gönderimi işlemi yapılabilmektedir.

IBAN´IN KULLANIMI

IBAN’ın kullanımı aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.

 

Fransa’da çalışan bir işçinin Türkiye’deki bir yakınına havale göndermek istediğini varsayalım. Türkiye’deki havale alıcısı hesabı bulunan Güvenbank’a giderek hesabına ait IBAN numarasını öğrenir ve bu numarayı Fransa’daki havale göndericisine bildirir. Fransa’da yaşayan havale göndericisi işlem yapmak istediği bankaya giderek kendisine bildirilen IBAN’ı görevliye verir ve söz konusu hesaba havale yapmak istediğini söyler. Görevli kendisine verilen IBAN’ı ekrandan kontrol eder. Verilen IBAN doğru ise para transferi gerçekleşir. Para transferi doğru IBAN ile gerçekleştiğinden Fransa’daki bankadan gelen havale mesajı Türkiye’deki Güvenbank’a ulaştığında havale tutarı alıcının hesabına otomatik olarak geçer.

MÜŞTERİLERİMİZE ÖNERİLER

1 Ocak 2010 tarihinden itibaren IBAN´sız yurt içi ve yurt dışına para transferi yapılamayacağından, eski hesap numaralarının tamamı IBAN´a dönüşecek, dolayısıyla bankanın bir şubesinden diğer şubesine para transferi yapılırken IBAN kullanmak gerekecektir. Aynı tarihte Bankaların, yurt içi ve yurt dışından gelen ve alıcı hesap numarası IBAN olarak belirtilen para transferlerinde IBAN´ı doğrulaması, giden transferlerde ise göndericiye ve alıcıya ait IBAN´ı kullanmaları gerekmektedir.

 

Müşteriler yurtiçinde yapacakları para transferlerinde alıcıya ait IBAN´ı bildirecek, bankalar ise söz konusu IBAN´ı doğrulayacak ve kullanacaklardır.

 

Bankamızda bulunan hesaplarınızın IBAN’larını Merkez Şubemizden veya 340 10 10 numaralı çağrı merkezimizden öğrenebilirsiniz.

 

Konu ile ilgili detaylı bilgilere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın IBAN sayfasından ulaşabilirsiniz. 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+tr/tcmb+tr/bottom+menu/iban

    Duyurular   |  10 Yıl Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplara Ait Liste   |  Asya Katılım Bankası A.Ş. Duyurusu İletişim  |   Bilgi Toplumu Hizmetleri