Hakkımızda Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Raporlar, Mali Tablolar Genel Kurul

Toprakbank, Esbank, İnterbank, Bayındırbank, Etibank, Kentbank, EGS Bank, İktisat Bankası, Demirbank ve Sitebank müşterileri;

 

Hesaplarınız ile ilgili belge talepleriniz için ve hesabınızdaki bloke kayıtları ile ilgili inceleme taleplerini karşılamak, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü bilgi ve belge talebini araştırmak üzere kurulmuş olan birimimizin telefon numaraları aşağıda yer almaktadır.

 

Blokeli mevduat ile ilgili ödeme taleplerinde, hesap sahibinin bir dilekçe ekine kimlik fotokopisini de ekleyerek Krediler ve Mevduat Risk Araştırma birimine başvurması gerekmektedir. Bloke araştırması sonuçlanıp ödeme kararı verildiği takdirde hesap sahibi, taahhütname, ikametgah, noterden onaylı imza beyannamesi ile birlikte ödeme talimatını göndererek mevduatının transferini sağlayabilecektir.


MERKEZ ŞUBE

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

SANTRAL / GENEL MÜDÜRLÜK

(0212) 340 15 55

(0212) 340 10 10

(0212) 340 10 00


Bloke Dilekçe Şahıs
Bloke Dilekçe Şirket
Bloke Taahhütnamesi

   Duyurular   |  Asya Katılım Bankası A.Ş. Duyurusu İletişim  |   Bilgi Toplumu Hizmetleri