Hakkımızda Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Raporlar, Mali Tablolar Genel Kurul

BANKACILIK HİZMET KOMİSYONLARI VE ÜCRETLERİ
  
    Ücret
IA- Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti(*) (6)   Masraf Oranı Minimum Maksimum
a) Havale (**)
b) Uluslararası Fon Transfer Ücreti / Swift 50 TL
Yurtdışı Giden Havale (1) 0,40% 25 USD 250 USD 
Swift İadesi (2) 25 USD 25 USD
    Ücret
IB- Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti(*) (6)   Masraf Oranı Minimum Maksimum
a) EFT (5) 0,20% 20 TL 200 TL
IC-Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti(*) (7)   Ücret
    4.300 TL ve Altı 4.300,01 TL - 211.100 TL 211.100 TL üzeri
a) EFT (Şube) 21,10 TL 42,21 TL 422,10 TL
    Ücret
II-Bireysel Krediler (***) Yıllık Faiz Oranı (%) Masraf Oranı Minimum Maksimum
a) Konut Kredileri 35 - - -
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti
Tahsis Ücreti (8) 0,50% - -
Erken Ödeme Tazminatı (9) 1,00% 2,00%
b) Taşıt Kredileri 35 - - -
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti (4)
c) İhtiyaç Kredileri 35 - - -
  
III-Kredi Kartları ve Banka Kartları (****)   - - -
  
IV-Mevduat Hesapları (*)        
a) Vadesiz Hesaplar Yıllık İşlem Ücreti 450 TL
  
V-ATM Kullanımı (****)   - - -
  
VI-Kiralık Kasa Ücreti        

a) Kiralık Kasa - Küçük Boy
b) Kiralık Kasa - Orta Boy
c) Kiralık Kasa - Büyük Boy

900 TL + Vergiler 
1.100 TL + Vergiler
1.300 TL + Vergiler
  
VII-Menkul Kıymet İşlemleri (****)   - - -
  
VIII-Çekler ve Senetler (*)        
a) Senet Tahsili 0,50% 35 TL
b) Takas Çek Tahsili 20 TL
IX-Teminat Mektupları (TL ve YP)     200 TL (BSMV hariç) % 4 (Komisyon)
 a) Referans mektupları 100 TL (BSMV hariç)  % 2 (Komisyon) 
(*) Belirtilen tutar ve oranlara %5 BSMV dahildir.
(**) Bankamız tek şubeli olduğundan havale işlemi yapılmamaktadır.
(***) Bankamızca sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun mülkiyetinde bulunan inşaat projesinde yer alan konutların satışını teminen sınırlı konut finansman kredisi kullandırılmakta olup, belirtilen faiz oranları Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında izlenen bireysel kredilerin temerrüt faizinin hesaplanmasında esas alınmaktadır. Tamamen Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında izlenen bireysel krediler için uygulanmakta olan faiz oranına %5 BSMV, ipotek fek masrafı ve araç rehni kaldırma masrafı dahil edilmemiş olup, Bankamızca kredi kullandırımı yapılmadığından, dolayısıyla bu hesaplar için de vade söz konusu olmadığından yıllık maliyet hesabı yapılamamaktadır. İpotek fek ve araç rehin kaldırma işlemleri bankamıza devredilen bankaların geçmişte kullandırdığı kredilerle ilgilidir.
(****) Bankamızda uygulaması bulunmamaktadır.
(1) %5 BSMV dahildir. Swift ücreti olarak 50,- TL ve muhabir banka ücreti ayrica tahsil edilmektedir. Islem GBP oldugunda minimum 25GBP maksimum 250GBP ve EURO oldugunda minimum 25EUR maksimum 250EUR alinmaktadir.
(2) %5 BSMV dahildir. Islem GBP oldugunda 25GBP, EURO oldugunda 25EUR alinmaktadir.
(4) Bankamıza devredilen bankalarin geçmiste kullandırdığı kapanan krediler için Noter tarafından belirlenen araç rehin fek ücretleri alınır.
(5) 2020/4 Sayılı TCMB´ndan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ´in 2. Madde 2. Fıkrası gereği Bankamız bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.
(6) Ticari Müşterilerden Alınacak ücretler.
(7) Finansal Tüketicilerden Alınacak ücretler.
(8) 1-120 Ay Vade Kredi Tahsis Ücreti. Konut Finansmanı kapsamında BSMV´den muaftır.
(9) Konut Finansmanı Kanunu kapsamındaki kredilerden bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi, kredinin kapatılması, ara ödeme yapılması hallerinde kalan vade, 36 ayı aşmıyorsa erken ödenen anapara tutarının %1´ini, 36 aydan fazla ise %2´si kadar tutarda Müşteri´ye yapılacak faiz indirimini aşmayacak şekilde tahsil edilir. BSMV´den muaftır.   Duyurular   |  10 Yıl Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplara Ait Liste   |  Asya Katılım Bankası A.Ş. Duyurusu İletişim  |   Bilgi Toplumu Hizmetleri