Hakkımızda Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Raporlar, Mali Tablolar Genel Kurul

Bireysel Başvuru

Tapu fotokopisi
Resmi senet

Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (Takyidat Bilgisi)
Kimlik fotokopisi

Kredi Koçbank’ta kapatıldı ise kapatıldığına dair Konçbank’tan alınacak yazı ve yazıyı düzenleyenlerin imza sirküleri

Vergi Numarası
T.C. Kimlik No.
İkametgah Belgesi Aslı

Dilekçe (adres ve telefon bilgisi içeren)

İMZA BEYANNAMESİ (NOTER ONAYLI)

 

Firma Başvurusu

Kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Son ortaklık yapısı veya hazirun cetveli
Vergi levhası
İmza sirküleri
Tüm ortakların kimlik fotokopileri

Tapu fotokopisi

Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı(Takyidat Bilgisi)

Kredi Koçbank’ta kapatıldı ise kapatıldığına dair Koçbank’tan alınacak yazı ve yazıyı düzenleyenlerin imza sirküleri
Dilekçe (antetli kağıda ve yetkili imzalı)
Resmi Senet

 

Konut Kiptaş konut kampanyası ile alınmış ise;
Yukarıdaki belgeler ile birlikte hazırlanacak dilekçede konutun Kiptaş konut kredisi kampanyası ile alındığının özellikle belirtilmesi gerekir.


 

Kredi Koçbank´ta kapatıldı ise;
Yukarıdaki belgeler ile birlikte kredinin kapandığına dair Koçbank´tan alınacak yazı ve yazıyı düzenleyenlerin imza sirküleri ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
(0212) 340 10 10

SANTRAL
(0212) 340 10 00 

MERKEZ ŞUBE

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

SANTRAL / GENEL MÜDÜRLÜK

(0212) 340 15 55

(0212) 340 10 10

(0212) 340 10 00


Masraflar (Gayrımenkul)
İpotek Dilekçe Şahıs
İpotek Dilekçe Şirket

   Duyurular   |  10 Yıl Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplara Ait Liste   |  Asya Katılım Bankası A.Ş. Duyurusu İletişim  |   Bilgi Toplumu Hizmetleri